TeamVest Capital

TeamVest Capital to grupa prywatnych podmiotów inwestycyjnych. Podstawowym obszarem działalności jest inwestowanie w nowe technologie oraz inwestycje o charakterze kapitałowym. W skład grupy wchodzą:

1. TeamVest Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Polska, przy ul. Aleje Jerozolimskie 142b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 604568, posiadająca NIP 5252651047 oraz REGON 363956616, zarejestrowana jako zewnętrznie zarządzająca alternatywną spółką inwestycyjną;

2. I TeamVest Sp. z o.o. ASI SKA, spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), Polska, przy ul. Aleje Jerozolimskie 142b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 616576, posiadająca NIP 5252658167 oraz REGON 364383743, zarejestrowana jako alternatywna spółka inwestycyjna.