o nas

TeamVest Partners stanowi kontynuację działalności konsultingowej prowadzonej od 2002 roku w ramach VBM Consulting w obszarach doradztwa strategicznego oraz fuzji i przejęć . W latach 2002-2017 nasz zespół zrealizował ponad 120 projektów doradczych i M&A dla klientów z różnych sektorów. Specjalizujemy się we wdrożeniach najlepszych praktyk zarządzania zgodnych z metodyką Value Based Management, czyli zarządzaniem opartym o wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Istotą VBM jest uznanie długoterminowego kreowania wartości za nadrzędny cel przedsiębiorstwa. My pomagamy w realizacji tego celu poprzez konkretne strategie i działania we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

WIĘCEJ

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:

budowania wieloletnich strategii ukierunkowanych na budowę wartości, głównie dla spółek prowadzących działalność opartą na wiedzy (knowledge based companies)

identyfikacji kluczowych generatorów wartości (value drivers) spółek, w tym strategicznych składników kapitału intelektualnego

opracowywania wieloletnich modeli finansowych oraz wyceny wartości spółek

projektowania i zarządzania procesami wewnętrznymi, nastawionymi na maksymalizację efektywności i produktywności zasobów

budowania wieloletnich strategii projektowania i wdrażania wewnętrznych mechanizmów motywacyjnych dla kluczowych pracowników (w tym programów ESOP)

wspomagania integracji spółek w ramach grupy kapitałowej (post merger integration)

pozyskiwania finansowania na rozwój od inwestorów strategicznych i finansowych

transakcji M&A

126 zrealizowanych projektów, w tym:

transakcji M&A

strategii rozwoju

projektów fund-raising oraz IPO

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

biuro@teamvestcapital.com
Copyright © TeamVest, ul. Rajców 25, 00-220 Warszawa, made by SHABLON