zespół

Członkowie zespołu łączą doświadczenie pracy w obszarze inwestycji kapitałowych, w tym transakcji fuzji i przejęć, konsultingu nakierowanego na wzrost wartości spółki oraz operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwami zwłaszcza w sektorach nowych technologii. Ponadto nasz zespół w latach 2012-2016 zaangażowany był w realizację 34 inwestycji w ramach funduszu Venture Capital Giza Polish Ventures I, w tym realizował inwestycje we współpracy z funduszami Bridge Alfa (Polskim Instytutem Badań i Rozwoju i StartVenture@Poland). W oparciu o powyższe wieloletnie praktyczne doświadczenie oferujemy kompleksowy zakres usług doradczych ze szczególnym naciskiem na budowanie wartości spółek.

Zygmunt Grajkowski

Ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami, transakcjach M&A oraz inwestycjach w nowe technologie. Dyrektor Departamentu Corporate Finance PriceWaterhouse. Od 1997 do 2002 roku Partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycje technologiczne. Od 2002 roku założyciel butiku doradczego w zakresie strategii wzrostu wartości oraz transakcji M&A (ponad 120 projektów doradczych w Polsce i Europie Środkowej). Od 2012 roku Partner Zarządzający w Giza Polish Ventures I.

Jarosław Plisz

Ponad 25 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, w tym ponad 20 lat jako Prezes i Członek Zarządu (m.in. 10 lat jako Wiceprezes spółki publicznej Infovide-Matrix). Brał bezpośredni udział w budowaniu GK IVMX, zarządzając w procesie M&A wszystkimi etapami procesu selekcji, ewaluacji oraz negocjacji warunków inwestycji.

Wojciech Olszenka

Posiada 15 lat doświadczenia w zakresie  doradztwa strategicznego i biznesowego oraz M&A, w szczególności w obszarze spółek nowych technologii. Brał udział w ponad 120 projektach doradczych, w tym 70 procesach M&A. Specjalizuje się w analizie biznesowej oraz identyfikacji generatorów wartości, w szczególności w zakresie zasobów kapitału intelektualnego spółek technologicznych. Jako Manager Inwestycyjny funduszu Giza Polish Ventures zarządzał procesem identyfikacji, ewaluacji oraz selekcji spółek innowacyjnych.

Anna Łuczyńska

Ponad 20 letnie doświadczenie w inwestycyjnym doradztwie transakcyjnym. W latach 1995-2005 zatrudniona w znanej polskiej kancelarii prawnej, gdzie doradzała funduszom PE i VC w zakresie strukturyzacji transakcji inwestycyjnych. Od 2012 ściśle współpracuje z GPV oraz z powiązanymi z funduszem inkubatorami Bridge Alfa.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

+48 22 208 44 04, biuro@teamvestcapital.com
Copyright © TeamVest, ul. Rajców 25, 00-220 Warszawa, made by SHABLON