zrealizowanych projektów

IT i spółki technologiczne

TSL i logistyka

Budownictwo

Przemysł

Handel i dystrybucja

Usługi specjalistyczne
Transakcje M&A (buy-side)

22

Braliśmy udział w kilkudziesięciu procesach M&A zakończonych transakcją (o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów zł) jako doradca po stronie kupującego. Naszymi klientami są m.in. publiczne spółki z sektora informatycznego. W każdym projekcie realizujemy analizę przekakwizycyjną oraz doradzaliśmy w strukturyzacji transakcji.

Transakcje M&A (sell-side)

4

Na zlecenie akcjonariuszy spółek realizowaliśmy pełny proces poszukiwania inwestorów strategicznych dla kilku spółek, w tym spółek zagranicznych. W każdym projekcie wspieraliśmy spółkę w przygotowaniu materiałów inwestycyjnych oraz koordynowaliśmy proces identyfikacji i negocjacji z inwestorami.

Transakcje M&A (analiza i wycena spółek)

45

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szczegółowych analiz due diligence oraz wycen spółek będących potencjalnymi celami akwizycyjnymi dla naszych klientów. W większości analizy dotyczyły spółek technologicznych, dla których stosowaliśmy metodykę wyceny w oparciu o zasoby kapitału intelektualnego.

Doradztwo w zakresie fuzji spółek

3

Zrealizowaliśmy trzy długoterminowe projekty fuzji i integracji spółek technologicznych, wszystkie zakończone sukcesem (wartość spółek po połączeniu wyniosła od kilkudziesięciu do kilkuset milionów zł). Część połączonych spółek była w okresie późniejszym przedmiotem dalszej konsolidacji, część funkcjonuje nadal (GK COMP).

Strategie wieloletnie

41

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych, w ramach których wdrażaliśmy metodykę VBM jako podstawę do budowania wieloletnich strategii rozwoju. Mamy doświadczenie w pracy ze spółkami z różnych sektorów, jak IT, TSL, budownictwo, dystrybucja, przemysł.

Strategie IPO

8

W przypadku wybranych strategii wieloletnich końcowym etapem prac doradczych było wsparcie spółek w procesie IPO. Doradzaliśmy zarówno w wymiarze strategicznych (cele emisji), jak i operacyjnym (koordynacja procesów, dobór doradców, wsparcie przy pisaniu Prospektu Emisyjnego).

Fundraising

3

Z powodzeniem zrealizowaliśmy kilka projektów związanych z pozyskaniem kapitału dla spółek, głównie technologicznych. W każdym projekcie wspieraliśmy spółkę w przygotowaniu memorandum inwestycyjnego oraz koordynowaliśmy proces identyfikacji i negocjacji z inwestorami.

Przeczytaj, jak pomogliśmy naszym klientom

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

+48 22 208 44 04, biuro@teamvestcapital.com
Copyright © TeamVest, ul. Rajców 25, 00-220 Warszawa, made by SHABLON