oferta

W oparciu o wieloletnie praktyczne doświadczenie oferujemy kompleksowy zakres usług doradczych ze szczególnym naciskiem na identyfikacją i budowanie wartości spółek.

Strategie rozwoju i wzrostu wartości

Wsparcie w budowaniu wieloletnich strategii ukierunkowanych na budowę wartości, głównie dla spółek prowadzących działalność opartą na wiedzy (Knowledge Based Companies) oraz identyfikacja głównych generatorów wartości (value drivers) spółek, w tym elementów Kapitału Intelektualnego.

Nasza specjalizacja:
 • wsparcie w procesie opracowania wieloletniego planu strategicznego rozwoju spółki składającego się z następujących elementów:
  • Dokładna analiza stanu aktualnego działalności i modelu biznesowego
  • Strategie wzrostu (model VBM 3D Growth Model)
  • Zwymiarowanie strategii w finansowym modelu wartości
 • opracowanie planu realizacji założonej strategii  (action plan), którego zadaniem jest dekompozycja strategicznych celów globalnych, często o charakterze jakościowym, na cele częściowe, mierzalne.

Transakcje M&A

Wsparcie w przeprowadzaniu transakcji M&A (zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów zakończonych transakcją) i dalszej integracji spółek (post-merger integration).

Nasza specjalizacja:
 • opracowanie analizy Business Due Diligence zawierającej szczegółową charakterystykę spółki, jej potencjał rozwoju oraz analizę rynku, na którym działa
 • IC Due Diligence – identyfikacja kluczowych generatorów wartości zgodnie z metodyką kapitału intelektualnego, w tym kluczowych zasobów ludzkich, kompetencji, komponentów wiedzy
 • opracowanie wieloletniego modelu finansowego dla spółki odzwierciedlającego działalność oraz stanowiącego bazę do wyceny wartości spółki
 • wsparcie w procesie transakcji akwizycji spółki (strukturyzacja transakcji, zapisy umowy inwestycyjnej).
 • wsparcie w procesie integracji przed oraz po finalizacji transakcji
 • nadzór nad pozostałymi elementami badania spółki (audyty prawne i finansowo-podatkowe)

Optymalizacja procesów

Wsparcie w reorganizacji spółek mającej na celu maksymalizacji efektywności oraz zwiększenia produktywności zasobów, w tym implementacja wewnętrznych mechanizmów motywujących całą organizację do aktywności zwiększającej wartość spółki dla akcjonariuszy.

Nasza specjalizacja:
 • wdrożenie metodyki solution selling i sales pipeline management w procesach sprzedaży B2B (w tym wsparcie w wyborze i wdrażaniu systemów klasy CRM)
 • opracowanie Kontrolingowego Modelu Danych, definicja raportów zarządczych, wdrażanie strategii zarządzania finansami i kontrolingu
 • strategie maksymalizacji efektywności operacyjnej (optymalizacja kosztów, restrukturyzacja, wdrożenie Shared Services, benchmarking)
 • wdrożenie mechanizmów zarządzania rozwojem zasobów ludzkich
 • opracowanie założeń systemów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników (programy ESOP bazujące na wzroście wartości spółki)
 • strategie rozwoju innowacyjności oraz zarządzania procesami R&D

Pozyskiwanie finansowania

Jako zarządzający funduszem inwestycyjnym GPV przeanalizowaliśmy kilka tysięcy spółek i projektów, wiemy dokładnie, jakich cech poszukują w spółkach inwestorzy i jak je atrakcyjnie zaprezentować.

Nasza specjalizacja:
 • opracowanie struktury źródeł finansowania
 • wsparcie w przygotowaniu zestawu materiałów inwestycyjnych
 • wsparcie w poszukiwanie inwestorów strategicznych, finansowych oraz innych źródeł finansowania
 • wsparcie w procesie negocjacji umów z instytucjami finansowymi i inwestorami
 • wsparcie w procesach wprowadzania na rynek publiczny

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

+48 22 208 44 04, biuro@teamvestcapital.com
Copyright © TeamVest, ul. Rajców 25, 00-220 Warszawa, made by SHABLON